Skip to main content

Digihelden nieuws

Workshops voor ouders

scratch

In het voorbije schooljaar hebben we op verschillende scholen informatieavonden verzorgd over 21st century skills in het algemeen en digitale geletterdheid in het bijzonder. Een veelgehoorde reactie van de aanwezigen was dat zij ook wel zouden willen leren tekenen en printen in 3D, robots aansturen en programmeren.

Om die reden organiseren we nu twee avonden workshops "Programmeren in Scratch". Die workshops zijn op 17 en 24 september op basisschool De Doelakkers in Hilvarenbeek. We laten ouders kennismaken met de projecten die we de kinderen bieden en dagen hen vooral uit zelf nieuwe games en andere programma's te gaan maken.

Later dit schooljaar verzorgen we workshops rondom robotica, 3D-tekenen en printen, videofilmen en editten.