Skip to main content

Digihelden nieuws

Ouderavonden

ouderavond

We worden vaak aangesproken door ouders over het enthousiasme waarmee kinderen vertellen over onze lessen. Vaak vertellen ze er dan bij dat ze best nu op school zouden willen zitten... Daar hebben we wat op gevonden. Op de scholen waar we regelmatig komen, verzorgen we met veel plezier informatie-avonden voor ouders. We geven een presentatie over de 21st century skills en, meer in het bijzonder, over digitale vaardigheden. Natuurlijk is er op zo'n avond volop gelegenheid om kennis te maken met onze programma's. En bij voldoende animo zijn we graag bereid om voor ouders cursussen op te zetten.