Skip to main content

Digihelden nieuws

Monitor Jeugd en Media 2017

Schermafbeelding-2017-11-18-om-21.57.58

Aan het begin van de Week van de Mediawijsheid (17-24 november 2017) heeft Kennisnet de tweejaarlijkse Monitor Jeugd en Media uitgebracht. 

In deze Monitor wordt niet alleen het bezit van beeldschermmedia onder jongeren in kaart gebracht maar ook het gebruik van media voor schoolwerk en de opvattingen van jongeren over mediagebruik. Daarnaast brengt de Monitor nu ook de resultaten van een onderzoek naar de digitale vaardigheden van jongeren. Dat onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Twente.

Voor het onderzoek vulden ruim 1.600 jongeren een zelfrapportage in en was er een praktische toets over informatievaardigheden onder ruim 1.000 jongeren. Er is, volgens het onderzoek, een groot verschil tussen het niveau waarop de jongeren hun eigen vaardigheden beoordelen en hun vaardigheden in de praktijk. Veel leerlingen hebben moeite met het zoeken op internet en het kritisch beoordelen van online informatie.

Volgens de onderzoekers ontwikkelen jongeren hun digitale vaardigheden vooral thuis en in hun vrije tijd. De meeste scholen dragen daar nog nauwelijks aan bij. De maatschappij digitaliseert in hoog tempo dus het is goed dat digitale geletterdheid een vast onderdeel wordt van het curriculum.